Baja: Supreme Court strikes down extension of Governor’s term

Baja: Supreme Court strikes down extension of Governor’s term